Property Law

Når må du betale dokumentavgift?

Dokumentavgift er en særavgift som må betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Avgiften er på 2,5 prosent av eiendommens verdi på tinglysingstidspunktet. I enkelte situasjoner slipper…
Atle Melø
27. March 2019
Property Law

Sjekkliste for tinglysing

Kontroller alltid dokumentene før du sender dem til tinglysing – det sikrer raskere tinglysing. Her er en enkel sjekkliste som du kan bruke for å påse at du har husket…
Atle Melø
20. March 2019