Property LawContract Law

Utleiers krav på dekning av utbedringsutgifter førte ikke frem

By 2. May 2019 #!31Mon, 02 Dec 2019 13:39:54 +0100p5431#31Mon, 02 Dec 2019 13:39:54 +0100p-1Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 02pm31pm-31Mon, 02 Dec 2019 13:39:54 +0100p1Europe/Oslo3131Europe/Oslox312019Mon, 02 Dec 2019 13:39:54 +01003913912pmMonday=1125#!31Mon, 02 Dec 2019 13:39:54 +0100pEurope/Oslo12#December 2nd, 2019#!31Mon, 02 Dec 2019 13:39:54 +0100p5431#/31Mon, 02 Dec 2019 13:39:54 +0100p-1Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Mon, 02 Dec 2019 13:39:54 +0100pEurope/Oslo12# No Comments

Høyesterett kom til at en utleier ikke kunne kreve dekning av utgiftene ved å sette de utleide lokalene i den stand de etter avtalen skulle ha ved tilbakelevering, i et tilfelle der slik utbedring var uaktuelt; det var allerede ved leietidens opphør klart at lokalene skulle bygges helt om.

Høyesterett delte seg i et flertall og et mindretall (3-2) når det gjaldt begrunnelsen. Flertallet mente at man stod overfor et erstatningskrav der de vanlige vilkårene for erstatning, blant annet økonomisk tap, måtte gjelde så langt ikke annet fremgikk av loven.

Mindretallet mente at utleiers krav på dekning av nødvendige utgifter til utbedring av mangler ikke er et erstatningskrav, og at slike utgifter derfor kan kreves dekket selv om utleier ikke er påført økonomisk tap ved misligholdet, men at det måtte gjøres unntak når utbedring ikke hadde noe fornuftig formål – slik tilfellet var i denne saken.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Partner

Bjørnar har solid erfaring innen selskapsrett og fast eiendoms rettsforhold, spesielt innen næringseiendom.

Work experience
2017- Partner, Law Firm Melø
2017-17 Associate, Law Firm Melø
2017- Board member, Rostendal AS
2016- Board member, Høyt og Lavt Trondheim AS
2015- Board director, Øvre Rotvoll AS
2015- Board director, Rotvoll Eiendom AS
2013-15 Associate, Deloitte
2011-12 Associate, Statskog
2003- Board member, Strinda Eiendom AS
Higher education
2011 Master of law, University of Bergen