Property Law

Arkitektfirma holdt erstatningsansvarlig for boligkjøpernes tap

By 12. February 2020 #!30Sun, 22 Nov 2020 20:07:55 +0100p5530#30Sun, 22 Nov 2020 20:07:55 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 20:07:55 +0100p8Europe/Oslo3030Europe/Oslox302020Sun, 22 Nov 2020 20:07:55 +01000780711pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 20:07:55 +0100pEurope/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 20:07:55 +0100p5530#/30Sun, 22 Nov 2020 20:07:55 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30#!30Sun, 22 Nov 2020 20:07:55 +0100pEurope/Oslo11# No Comments

Høyesterett kom til at et arkitektfirma, som var ansvarlig søker for prosjektet, kunne holdes ansvarlig for boligkjøpernes tap. Saken gjaldt krav om erstatning fra kjøpere av fire nybygde boliger i Trondheim.

Arkitektfirmaet hadde ikke sørget for at oppgaven som ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner var belagt med ansvar. Etter overtakelse viste det seg at boligene hadde store mangler. Tak, vegger og terrasser måtte blant annet rives, og kjøperne ble påført kostnader opp mot 50 prosent av kjøpesummen. Høyesterett fant at ansatte i arkitektfirmaet på uaktsom måte hadde brutt pliktene som ansvarlig søker, slik at det forelå ansvarsgrunnlag. Etter Høyesteretts syn var kjøpernes krav også erstatningsrettslig vernet, og de fikk dermed medhold i at de hadde krav på erstatning.

Dommen gir veiledning om ansvarlig søkers ansvar ved brudd på plan- og bygningsloven.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931