Skatt

Skatteetaten skjerper innsatsen mot skjulte kryptoverdier

By 24. februar 2022 mai 30th, 2023 No Comments
Skatteetaten skjerper innsatsen mot skjulte kryptoverdier

Verdier for titalls milliarder kroner i kryptovaluta oppgis ikke til beskatning. Skatteetaten styrker nå ekspertgruppen som jobber med kryptovaluta for å veilede og kontrollere mer.

– Nye tall viser at det fremdeles er mange som ikke rapporterer kryptovaluta i skattemeldingen. Vi følger derfor opp i 2022 med skjerpet innsats både på veiledning og kontroll, sier divisjonsdirektør i Skatteetaten Odd Woxholt.

– Kryptoverdier er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. Den enkelte må selv sørge for å opplyse om verdiene. I tillegg til styrket veiledning, vil vi fremover gjennomføre målrettede kontroller mot både enkeltpersoner og selskaper, forteller Woxholt.

Nye kryptotall

Oppdaterte tall for skattemeldingen 2020 er nå klare. Sammenliknet med tidligere år viser resultatene en markant økning i antall personer som nå rapporterer at de eier kryptovaluta. Også innrapporterte inntekter og formuer øker kraftig:

 • 8 723 personer rapporterte i 2019 at de eide kryptovaluta
 • I 2020 økte antallet personer til 13 846
 • Rapporterte inntekter i 2019: 298 millioner kroner
 • Rapportere inntekter 2020: 951 millioner kroner
 • Rapporterte formuer i 2019: 1,7 milliarder kroner
 • Rapporterte formuer 2020: 7,5 milliarder kroner

Skjerper innsatsen mot dem som ikke oppgir

– Det er gledelig å se at stadig flere oppgir sine inntekter og formuer, sier Odd Woxholt. Men selv om vi prosentvis ser en markant økning, er vi ikke naive. Det er langt flere som ikke rapporter, enn dem som rapporterer korrekt. Derfor vil vi nå skjerpe innsatsen mot dem som skjuler inntekter og formuer som stammer fra kryptovaluta, legger Woxholt til.

 • Skatteetaten har identifisert mellom 60 000 og 70 000 eiere av kryptovaluta.
 • Det reelle tallet i Norge anslås å være rundt 300 000 personer.
 • Det er vanskelig å angi verdien av inntekt og formue som disse eierne besitter, men Skatteetaten antar at det kan være snakk om titalls milliarder kroner – verdier som altså ikke beskattes korrekt.

Ekspertgruppe på krypto

Skatteetaten har en egen ekspertgruppe som arbeider målrettet med kryptovaluta. Gruppen blir nå oppbemannet. Oppgaven blir å øke etterlevelsen blant dem som eier ulike former for kryptoverdier.

– Mye av gapet skyldes trolig at en del kryptoeiere ikke har satt seg godt nok inn i regelverket rundt skatt på kryptovaluta. Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge lover og regler, og vi ønsker å hjelpe dem som investerer i krypto til å gjøre det riktig, sier Woxholt.

– Samtidig må vi erkjenne at store beløp unndras. Uansett om dette er bevisst eller ubevisst, så er det viktig å følge opp slik at det får konsekvenser hvis noen prøver å unndra seg beskatning. De som ikke oppgir verdier til beskatning, risikerer tilleggsskatt. Grove saker politianmelder vi, sier Woxholt.

Slik rapporterer du kryptovaluta

I tre år etter innleveringsfristen har du mulighet til å endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt.

 • Du må selv rapportere kryptovaluta på skattemeldingen. I den nye skattemeldingen er det et eget opplysningsfelt hvor kryptovaluta skal fylles ut.
 • Hvis du har solgt kryptovaluta med tap kan du få fradrag for det, men du må kunne dokumentere både inngangsverdien og salgsprisen så godt som mulig med informasjon fra kryptobørsene.
 • Det er viktig å passe på at det samlede resultat for alle transaksjoner totalt er meldt inn (gevinst/tap), ikke bare totalt hvor mye kryptovaluta du eier.

– Det er nå mange som arbeider med årsregnskapene sine og kan ha behov for veiledning. På Skatteetatens nettside får du veiledning om hvordan du skal fastsette verdien, rapportere og dokumentere gevinst, tap, utbytte og formue for kryptovaluta, sier Woxholt.

Kilde: Skatteetaten

Les også: Mange rapporterer kryptovaluta feil i skattemeldingen

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979