Skatt

Mange oppgir ikke gevinst når de videreselger boligkontrakter

By 5. mai 2023 september 27th, 2023 No Comments
Oppgir ikke gevinst fra salg av kontraktsposisjon

Stikkprøvekontroller viser at videresalg av boligkontrakter i stor grad unndras skatt. Nå varsler Skatteetaten en tettere oppfølging. – Unnlater du å oppgi dette, risikerer du tilleggsskatt, sier Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Stikkprøvekontroller utført av Skatteetaten hos totalt syv eiendomsmeglerforetak i Oslo og Bodø viser at mange ikke innberetter som de skal. Videresalg av såkalte kontraktsposisjoner, altså videresalg av boligkontrakter, skal oppgis i skattemeldingen. Gevinst skal beskattes og du får fradrag ved tap.

Over halvparten opplyser ikke

Innhentet informasjon fra eiendomsmeglere viste at over halvparten av skattyterne ikke har innberettet gevinst av videresalg av kontraktsposisjoner i skattemeldingen. Etterberegningen av inntekt fra stikkprøvekontrollene var totalt på ni millioner kroner, og på mellom kr 100 000 og kr 600 000 per skattyter.

Skatteetaten varsler nå at de kommer til å følge opp dette tettere fremover.

– Oppdager vi at du ikke har innberettet salg av kontraktsposisjon, vil du bli ilagt tilleggsskatt. Grove tilfeller risikerer politianmeldelse, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i divisjon innsats i Skatteetaten.

Du kan egenrette tre år tilbake i tid

Har du solgt en såkalt kontraktsposisjon de siste årene, har du har fortsatt en mulighet til å handle rett før du blir kontaktet av Skatteetaten.

– Det er enklere å rette selv enn å bli kontrollert av Skatteetaten. Du kan selv gå inn og egenrette dette i skattemeldingen din for de siste tre årene. Så lenge du gjør dette før vi åpner kontrollsak, unngår du tilleggsskatt, opplyser Woxholt.

Slik retter du

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for 2019 eller senere, endrer du opplysningene selv ved å sende en endringsmelding eller rette i selve skattemeldingen.

Les mer om endringsmelding her.

Kontraktsposisjoner og skatt

Kontraktsposisjoner blir vanligvis ikke tinglyst, selv om kjøpekontrakter som gjelder en kontraktsposisjon i utgangspunktet kan tinglyses.

I skattemeldingen rapporteres gevinst eller tap ved videresalg under temaet Andre forhold > Annen inntekt. Det er viktig å merke seg at videresalget skal føres i skattemelding for det året videresalget av kontrakten signeres, ikke når betalingen kommer inn på konto.

Du kan lese mer om dette her.

Tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen.

For grove tilfeller har Skatteetaten mulighet til å gi skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen. Skjerpet tilleggsskatt er 20 prosent, slik at den samlede tilleggsskatten blir 40 prosent i grove tilfeller.

I særlig grove tilfeller kan Skatteetaten gi 40 prosent i skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan altså bli 60 prosent.

Kilde: Skatteetaten

Les også: Slik rapporterer du riktig om eiendom i skattemeldingen

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen skatt?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*