Fast eiendom

Sjekk hva som er tinglyst

By 24. mars 2019 september 28th, 2023 No Comments
Tinglysing av dokument

I «Se eiendom» kan du se hvem som er tinglyst som eier og hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom. Du kan også bestille grunnboksutskrift og kopi av et tinglyst dokument.

Se grunnboken på internett

Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre oppslag i grunnboken på internett, helt gratis. Du kan søke på vegnavn, adresser eller gårds- og bruksnummer.

Alle opplysninger i grunnboken er offentlige, og du kan sjekke hvilken som helst eiendom i hele landet. Innsynsløsningen krever innlogging gjennom ID-porten (MinID, BankID osv.), og er begrenset til 10 søk per innlogging. Hvis du er interessert i flere eiendommer, kan du logge inn på nytt.

I Se eiendom oppdateres grunnboken med noen sekunders mellomrom. Der vil du kunne se om et dokument som du har sendt til tinglysing er ferdig tinglyst. Dokumenter som blir sendt inn via vanlig post blir importert i grunnboken kl. 21. Dette er en større prosess, da flere tusen dokumenter registreres. På grunn av dette vil oppdateringen ta lengre tid, og et tinglyst dokument er ikke synlig like raskt som dokumentene som er registrert elektronisk. Dersom dokumentet ikke kommer opp på grunnboksutskriften, kan du vente noen minutter og prøve igjen.

Bestill grunnboksutskrift og kopi av tinglyst dokument

Hvis du vil ha en papirutskrift, kan du bestille en bekreftet grunnboksutskrift. Hvis du vil lese innholdet i et bestemt tinglyst dokument, kan du bestille en kopi av dokumentet.

Du får dokumentet tilsendt i posten innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen i Kartverkets e-handel. Kopier og grunnboksutskrifter koster 172 kroner, og du betaler med bank- eller kredittkort. Bestillinger av kopi av tinglyste dokument og grunnboksutskrifter blir ikke sendt ut via e-post.

Noen tinglyste dokumenter kan ikke bestilles. Det gjelder først og fremst dokumenter som ble tinglyst før 1951, og dokumenter som oppbevares av andre offentlige myndigheter.

Eldre dokumenter hos Statsarkivet

Kopier av tinglyste dokumenter oppbevares hovedsakelig i Kartverkets arkiv, og kan bestilles fra Kartverket.

Gjenparter av dokumenter som ble tinglyst i 1950 og tidligere, oppbevares hos Statsarkivet. Disse dokumentene blir digitalisert og tilgjengeliggjort på internett gjennom inngangen ”Bla i pantebøker” på Digitalarkivets nettside. Her kan du vederlagsfritt kopiere bildet av dokumentet til din PC og eventuelt skrive det ut.

Om et eldre dokument ikke er tilgjengelig i Digitalarkivet, er Statsarkivet behjelpelig med å sende deg en kopi. Før du henvender deg til Statsarkivet, bør du ta kontakt med Kartverkets kundesenter på telefon 32 11 80 00 for å få oppgitt: dagboknummer, tinglysingsdato, panteboknummer og eventuelt sidetall og stedsnavn. Dette er opplysninger som Statsarkivet trenger for å finne frem til riktig dokument. Kopier av tinglyste dokumenter (tinglysingsgjenpart) oppbevares hovedsakelig i Kartverkets arkiv, og kan bestilles fra Kartverket.

Gammel grunnbok

Hvis du er interessert i eldre opplysninger fra den gangen grunnboken ble ført med penn og skrivemaskin, kan du få direkte tilgang til opplysningene i den gamle grunnboken gjennom Digitalarkivets selvbetjeningsløsning for oppslag i gammel grunnbok. I denne løsningen kan du gjøre direkte oppslag i den gamle grunnboken.

Du kan også bestille en kopi av den gamle grunnboken. Denne bestillingen sender du til Kartverket, ved å bruke Kartverkets bestillingsskjemaer på papir. Husk å skrive i merknadsfeltet at du ønsker kopi av gammel grunnbok.

Bestillingsskjemaer

Det enkleste for deg er å bestille grunnboksutskrifter og kopier i Kartverkets e-handel på internett, ved å betale med bank- og kredittkort.

Hvis du ikke har anledning til å bruke bestillingsløsningen i e-handel, kan du bruke Kartverkets bestillingsskjemaer på papir. Disse bestillingene må signeres med penn og sendes inn med vanlig postgang, på telefaks eller som skannet vedlegg i en e-post til tinglysing@kartverket.no. Kartverkets postadresse og faksnummer finner du i bestillingsskjemaet.

Kilde: Kartverket

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål vedrørende tinglysing?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*