Aktuelt

Hva skjer i en rettssak?

By 1. oktober 2023 januar 1st, 2024 No Comments
Bistand innen tvisteløsning og prosedyre

En sivil tvistesak behandles som regel i det som kalles hovedforhandling. I hovedforhandlingen møtes partene i rettssalen og argumenterer muntlig for saken sin. De som møter er (som regel) én dommer, fagdommeren, partene og deres advokater. Hvis det er nødvendig med særlig innsikt på et fagfelt, kan retten settes med fagkyndige meddommere.

I noen tilfeller kan partene og dommeren avtale at rettens avgjørelse skal treffes på grunnlag skriftlig behandling, eller i en kombinasjon mellom muntlig og skriftlig behandling.

Innledningen av hovedforhandlingen

Hovedforhandlingen starter med at dommeren presenterer seg selv, partene og advokatene. Så går dommeren kort gjennom partenes krav, grunnlaget for kravene og hvilke bevis som skal føres.

Innledningsforedrag

Etter dette redegjør saksøkerens advokat for saken, rettsreglene og bevisene de skal presentere. Innledningsforedraget avsluttes med en påstand som beskriver hvilket resultat de ønsker. Deretter får saksøktes advokat ordet til sin innledning.

Partene avgir forklaring

Før partene gir sin forklaring, må de forsikre at de vil snakke sant. Så starter partsforklaringene, og det er saksøkers advokat som stiller spørsmål først. Deretter får motpartens advokat stille spørsmål, og til slutt dommeren. Dommeren kan også stille spørsmål underveis.

Andre bevis

Partene kan også legge fram andre bevis enn sin egen forklaring, for eksempel dokumenter eller gjenstander.

Vitnebevis

Etter dette gir vitnene forklaring. Dette er en del av bevisførselen i saken. Saksøkers vitner forklarer seg først. Både advokatene og dommeren kan stille spørsmål til vitnene.

Avsluttende prosedyre

Advokatene får ordet til avslutningsinnlegg, også kalt prosedyre. Da oppsummerer de sitt syn på sakens faktum og hvilken løsning rettsreglene gir. Hver part kan få ordet en siste gang til korte bemerkninger. Dommeren erklærer så hovedforhandlingen som avsluttet.

Partene leverer sine sakskostnadsoppgaver og saken tas opp til doms.

Når dommen er klar

Dommen skal som hovedregel avsies innen to uker etter at rettsmøtet er avsluttet. Dommen sendes den til advokatene, som så varsler sine klienter. Advokatene må bekrefte skriftlig at de har mottatt dommen.

Kilde: domstol.no

 

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Advokatfullmektig

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Står du i en sivilrettslig tvist?

Kontakt oss for bistand

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*