All Posts By

Atle Melø

Property Law

Når må du betale dokumentavgift?

Dokumentavgift er en særavgift som må betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Avgiften er på 2,5 prosent av eiendommens verdi på tinglysingstidspunktet. I enkelte situasjoner slipper…
Atle Melø
27. March 2019
Labour law

Permittering av ansatte

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Hvis det er…
Atle Melø
24. March 2019
Labour law

Hvilke regler gjelder for lønn?

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge,…
Atle Melø
24. March 2019
Labour law

Rett til ferie

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker…
Atle Melø
24. March 2019
Property Law

Sjekkliste for tinglysing

Kontroller alltid dokumentene før du sender dem til tinglysing – det sikrer raskere tinglysing. Her er en enkel sjekkliste som du kan bruke for å påse at du har husket…
Atle Melø
20. March 2019