All Posts By

Atle Melø

Selskapsrett

Forhøyelse av aksjekapital

Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer eller ved at selskapets egne midler overføres fra fri egenkapital (fondsemisjon). En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital…
Atle Melø
24. mars 2019
Selskapsrett

Aksjelovens krav til aksjekapital

I et aksjeselskap må stifterne betale inn aksjekapital. Dette beløpet skal være minst 30 000 kroner. Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen. Aksjeinnskudd må bekreftes før selskapet kan bli registrert i…
Atle Melø
24. mars 2019