Company Law

Vedtektsfestede personklausuler

By 29. January 2020 No Comments

I AS kan det vedtektsfestes krav om at aksjeerververe og/eller aksjonærer må ha bestemte egenskaper mv., jf. aksjeloven § 4-18. Slike vedtektsbestemmelser kalles gjerne for «personklausuler».

I en personklausul kan det f.eks. vedtektsfestes at aksjonæren må ha en bestemt utdannelse, tilknytning til selskapet, tilknytning til en forening eller familietilknytning. Det kan også bestemmes at ingen aksjonær kan eie mer enn nærmere angitt andel av selskapets aksjer («eiertak», «kvantitativ eierbegrensning»). Formålet med en slik vedtektsbestemmelse er normalt å forhindre at selskapet får en stor, dominerende aksjonær.

For at et eiertak ikke skal kunne omgås ved at aksjonærer sprer aksjene på flere samarbeidende aksjonærer, er det vanlig å innta en supplerende vedtektsbestemmelse som regner samarbeidende aksjonærer som én aksjonær i forhold til eierbegrensningen («konsolideringsbestemmelse»).

Kilde: Tore Bråthen: Selskapsrett (6. utgave)

Atle Melø

Partner

Atle specializes in corporate litigation and individual tax planning and advisory.

Work experience
2016- Partner, Law Firm Melø
2016-16 Manager, Deloitte
2014-16 Lecturer, Trondheim Business School
2013-16 Lawyer, Deloitte
2011-13 Associate, Deloitte
2010- Lecturer, BI Business School
2007- Lecturer, NTNU
Higher education
2010 Master of law, University of Oslo