Company Law

Vedtektsfestede personklausuler

By 29. January 2020 #!30Sun, 22 Nov 2020 20:09:56 +0100p5630#30Sun, 22 Nov 2020 20:09:56 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 20:09:56 +0100p8Europe/Oslo3030Europe/Oslox302020Sun, 22 Nov 2020 20:09:56 +01000980911pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 20:09:56 +0100pEurope/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 20:09:56 +0100p5630#/30Sun, 22 Nov 2020 20:09:56 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30#!30Sun, 22 Nov 2020 20:09:56 +0100pEurope/Oslo11# No Comments

I AS kan det vedtektsfestes krav om at aksjeerververe og/eller aksjonærer må ha bestemte egenskaper mv., jf. aksjeloven § 4-18. Slike vedtektsbestemmelser kalles gjerne for «personklausuler».

I en personklausul kan det f.eks. vedtektsfestes at aksjonæren må ha en bestemt utdannelse, tilknytning til selskapet, tilknytning til en forening eller familietilknytning. Det kan også bestemmes at ingen aksjonær kan eie mer enn nærmere angitt andel av selskapets aksjer («eiertak», «kvantitativ eierbegrensning»). Formålet med en slik vedtektsbestemmelse er normalt å forhindre at selskapet får en stor, dominerende aksjonær.

For at et eiertak ikke skal kunne omgås ved at aksjonærer sprer aksjene på flere samarbeidende aksjonærer, er det vanlig å innta en supplerende vedtektsbestemmelse som regner samarbeidende aksjonærer som én aksjonær i forhold til eierbegrensningen («konsolideringsbestemmelse»).

Kilde: Tore Bråthen: Selskapsrett (6. utgave)

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979