Skatt

Skattlegging av arbeid «offshore»

By 14. juni 2021 juni 28th, 2023 No Comments
Skattlegging av arbeid offshore

Høyesterett ga saksøkerne delvis medhold i en sak som dreide seg om forståelsen av den såkalte sokkelbestemmelsen i Norges skatteavtaler med Belgia og Spania.

Saksøkerne var alle sjøfolk med bosted i utlandet. De hadde arbeidet om bord i et skip som fraktet et plattformdekk fra en oljeplattform på sokkelen og inn til et verft på land, der dekket skulle hugges opp.

De fleste av Norges skatteavtaler med andre land inneholder en egen bestemmelse om skattlegging av arbeid utført «offshore» med tilknytning til leting eller utvinning av ressurser på eller under havbunnen. Ifølge denne bestemmelsen forutsetter skatteplikt til Norge at arbeidet er utført «offshore» ‒ på norsk «utenfor kysten». Videre er det et vilkår at antall arbeidsdager overstiger 30 i løpet av en tolvmånedersperiode.

Høyesterett kom til at norske skattemyndigheter tolket bestemmelsen riktig når det var lagt til grunn at arbeid «offshore» også omfattet arbeid på skipet mens det befant seg i indre norske farvann, innenfor den såkalte grunnlinjen som ifølge havretten er utgangspunktet for beregning av territorialgrensen til sjøs. Imidlertid mente Høyesterett at det var feil av skattemyndighetene å regne med avspaseringsdager som sjøfolkenes turnusordning ga rett til som følge av de aktive arbeidsdagene offshore, ved anvendelsen av 30-dagersregelen.

Avgjørelsen gir veiledning om forståelsen av sokkelbestemmelsen i Norges skatteavtaler med utlandet. Ordlyden kan variere noe fra avtale til avtale, men i svært mange avtaler er ordlyden i praksis den samme som i avtalene med Belgia og Spania.

Kilde: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen skatt?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*