Arbeidsrett

Hvilke regler gjelder for lønn?

By 24. mars 2019 september 27th, 2023 No Comments
Lønn i arbeidsforhold

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Eventuelle tillegg for ubekvem arbeidstid på kveld, natt, søndager og helligdagsarbeid skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstakere har likevel rett til lønn for 1. og 17. mai, ifølge Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager. Arbeidstakere har også rett til overtidstillegg.

Tariffavtale

Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene.

Lønnsslipp

Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi den ansatte lønnsslipp som beskriver lønn, skattetrekk og eventuelt andre fratrekk.

Når skal lønn utbetales?

Hvis ikke annet er avtalt, skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. I Norge er det vanlig at det avtales lønnsutbetaling én gang i måneden. Tidspunktet for lønnsutbetaling skal stå i arbeidsavtalen.

Prestasjonslønn og akkord

Prestasjonslønn eller akkord er lønn basert på resultater. Dette brukes ofte innenfor salg hvor selgeren får en viss sum per solgte enhet. I enkelte bransjer brukes det i tillegg til tidslønn for å skape motivasjon for å øke effektivitet og resultater.

Kilde: Arbeidstilsynet

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål vedrørende lønn?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*