Property Law

Fikk ikke prisavslag for skjeggkre

By 29. March 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 15:56:20 +0200+02:002030#30Wed, 27 Sep 2023 15:56:20 +0200+02:00-3Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 15:56:20 +0200+02:003Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 15:56:20 +0200563569pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 15:56:20 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 15:56:20 +0200+02:002030#/30Wed, 27 Sep 2023 15:56:20 +0200+02:00-3Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 15:56:20 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Fikk ikke prisavslag for skjeggkre

At en bolig solgt «som den er», hadde hatt skjeggkre, ga ikke kjøperne rett til prisavslag. Det ble fastsatt i en nylig avsagt dom fra Høyesterett.

Gjennom et skadedyrfirma hadde selgerne rettet mangelen. Ut fra firmaets rapporter og de metoder som var brukt, måtte det legges til grunn at boligen var blitt fri for skjeggkre. Det var ikke «godtgjort» noe verdifall som følge av risikoen for at bestanden tar seg opp igjen, jf. avhendingsloven § 4-12 andre ledd. Det var da ikke grunnlag for prisavslag for noe såkalt restlyte.

Kjøperne kunne heller ikke kreve prisavslag for de midlertidige bruksulempene de hadde hatt som følge av selgernes retting. Bekjempelsen av skjeggkreene hadde skjedd innen rimelig tid og uten urimelig ulempe for kjøperne, slik avhendingsloven § 4-10 første og tredje ledd krever. Gjennom rettingen var balansen i kontrakten gjenopprettet, og det var ikke grunnlag for prisavslag for de nevnte ulempene.

Avgjørelsen fra Høyesterett klargjør betydningen av at solgte boliger tidligere har hatt skjeggkre og om kjøpere kan få prisavslag for midlertidige bruksulemper knyttet til retting.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*