Property Law

Boligselger hadde ikke opplysningsplikt om at en nabo var straffedømt

By 30. July 2022 #!31Tue, 31 Jan 2023 22:15:52 +0100+01:005231#31Tue, 31 Jan 2023 22:15:52 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 22:15:52 +0100+01:0010Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 22:15:52 +01001510151pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 22:15:52 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 22:15:52 +0100+01:005231#/31Tue, 31 Jan 2023 22:15:52 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 22:15:52 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments
Sjekkliste for tinglysing av fast eiendom

Saken gjaldt salg av en boligeiendom i Rogaland. Kort tid før eiendommen ble lagt ut for salg, var en mann som bor i et av nabohusene, dømt til fengsel for å ha filmet sine egne stedøtre i dusjen og i andre situasjoner på badet. Han var også dømt for befatning med materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn.

Dommen var kjent i nabolaget, men det ble ikke gitt opplysning om den i forbindelse med salget. Da kjøperne kort tid etter salget ble kjent med dommen, trakk de seg og hevet avtalen. Selgerne måtte selge eiendommen på nytt og reiste sak for retten med krav om erstatning for det tapet de led blant annet ved å selge til en lavere pris.

Høyesterett kom, i likhet med tingretten og lagmannsretten, til at selgerne ikke hadde plikt til å gi opplysninger om straffedommen. Kjøperne var dermed ikke berettiget til å heve kjøpet, og erstatningskravet førte fram.

Høyesterett la vekt på at opplysninger om at en person har begått bestemte straffbare handlinger, er personopplysninger av sensitiv karakter. Selv om det er forståelig at kjøperne reagerer negativt, kan man vanligvis ikke forvente å få slike opplysninger om personer i nabolaget. Opplysningsplikt vil bare foreligge dersom det foreligger en reell risiko for handlinger som direkte får virkninger for personer knyttet til den eiendommen som selges.

Dommen bidrar til å avklare selgers opplysningsplikt ved boligsalg.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931