Category

Aktuelt

Aktuelt

Hva skjer i en rettssak?

En sivil tvistesak behandles som regel i det som kalles hovedforhandling. I hovedforhandlingen møtes partene i rettssalen og argumenterer muntlig for saken sin. De som møter er (som regel) én…
Atle Melø
1. October 2023
Aktuelt

Forskjellige former for skifte

Etter et dødsfall må arvingene velge hvordan de ønsker å skifte boet etter avdøde. Med skifte menes oppgjør og fordeling av et dødsbo. Dødsboet inneholder verdier, gjeld, rettigheter og forpliktelser…
Atle Melø
1. July 2023
Aktuelt

Hvem er arvinger?

Arveloven regulerer hvem som arver deg og hvordan arven skal fordeles mellom dem. Du er arving hvis du er tilgodesett i et testament, eller hvis arveloven bestemmer det. Et testament…
Atle Melø
1. July 2023
Aktuelt

Hva skjer i en rettsmekling?

Rettsmekling går ut på at partene selv finner en løsning på konflikten ved å bruke en mekler. Mekleren er vanligvis en dommer i domstolen som behandler saken, men kan også…
Atle Melø
1. July 2023
Aktuelt

Når går rettssaken?

Skal du være part eller vitne i en rettssak? På domstol.no kan du søke etter både pågående og planlagte rettssaker. I straffesaker vises ikke navnet på tiltalte, og i sivile…
Atle Melø
1. June 2023
Aktuelt

Hvordan oppretter du testament?

Testamentet bør inneholde fødselsnummeret ditt (11 siffer). Du bør også skrive hvem som skal arve de resterende eiendelene på dødsfallstidspunktet, hvis det er snakk om konkrete gjenstander, eiendommer og/eller pengebeløp.…
Atle Melø
1. March 2023