Aktuelt

Hvordan oppretter du testament?

By 1. March 2023 #!31Mon, 01 Jan 2024 21:29:46 +0100+01:004631#31Mon, 01 Jan 2024 21:29:46 +0100+01:00-9Europe/Oslo3131Europe/Oslo202431 01pm31pm-31Mon, 01 Jan 2024 21:29:46 +0100+01:009Europe/Oslo3131Europe/Oslo2024312024Mon, 01 Jan 2024 21:29:46 +0100299291pmMonday=1125#!31Mon, 01 Jan 2024 21:29:46 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 1st, 2024#!31Mon, 01 Jan 2024 21:29:46 +0100+01:004631#/31Mon, 01 Jan 2024 21:29:46 +0100+01:00-9Europe/Oslo3131Europe/Oslo202431#!31Mon, 01 Jan 2024 21:29:46 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments
Mangelfulle arbeidsprestasjoner som oppsigelsesgrunn

Testamentet bør inneholde fødselsnummeret ditt (11 siffer). Du bør også skrive hvem som skal arve de resterende eiendelene på dødsfallstidspunktet, hvis det er snakk om konkrete gjenstander, eiendommer og/eller pengebeløp. Uten en slik bestemmelse, vil slekten arve det som ikke er nevnt i testamentet.

Krav til testamentet

Testamentet ditt må være skriftlig, og det må være signert av deg og to vitner.

Krav til deg

Du må være minst 18 år. Hvis du er under 18 år, må Statens sivilrettsforvaltning stadfeste testamentet.

Krav til vitnene

Testamentsvitnene må være minst 18 år og ikke være gift eller samboer med eller være i (nær) slekt med en av de som skal arve deg. Testamentsvitnene må vite at dokumentet de signerer er et testament.

Krav til signaturer

Når du har skrevet et testament, skal du skrive under eller få bekreftet underskriften din overfor testamentsvitnene (dette skjer ved at begge testamentsvitnene er til stede samtidig eller på ulike tidspunkt).

Du skal være til stede når vitnene undertegner (dette gjelder også hvis vitnene undertegner på ulikt tidspunkt).

I tillegg bør både du og vitnene datere underskriftene.

Vitnepåtegning

Vitnene bør også gi en vitnepåtegning som eksempelvis lyder:

«Som særskilte tilkalte vitner bekrefter vi at ovenstående testament er undertegnet av NN, som vedkjente seg det som sin siste vilje. Vi underskriver etter NNs ønske, og mens NN selv er til stede. Vi bekrefter at NN hele tiden har hatt full, normal dømmekraft.»

Søk bistand

Vi anbefaler at du søker juridisk hjelp for å opprette testament, blant annet fordi loven kan sette grenser for testasjonsfriheten din.

Kilde: domstol.no

Martin Edelsteen Woll

Martin Edensteen Woll

Associate Lawyer

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Any questions regarding inheritance law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*