Corporate law

Styreansvar etter aksjeloven

Selskapet, aksjonær eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjonær erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.…
Atle Melø
9. February 2021