Tax law

Nesten halvparten vet ikke at inntekt og formue i utlandet skal føres i skattemeldingen

By 22. March 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 17:02:16 +0200+02:001630#30Wed, 27 Sep 2023 17:02:16 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 17:02:16 +0200+02:005Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 17:02:16 +0200025029pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 17:02:16 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 17:02:16 +0200+02:001630#/30Wed, 27 Sep 2023 17:02:16 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 17:02:16 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Nesten halvparten vet ikke at inntekt og formue i utlandet skal føres i skattemeldingen

I disse dager mottar alle skattemeldingen for 2020, men bare halvparten sier de vet hva de skal gjøre om de har økonomiske forhold i utlandet.

Har du feriebolig i utlandet? Kanskje du har verdipapirer eller en konto i et annet land? Da er du ikke alene om du er usikker på hva som skal inn i skattemeldingen. I en ny undersøkelse utført av Opinion for Skatteetaten, svarer bare litt over halvparten «ja, alltid» på spørsmålet om de vet at inntekter og det du eier i andre land skal rapporteres i skattemeldingen i Norge.

– Det blir mer og mer vanlig å ha inntekt eller formue i et annet land når folk lever mer internasjonalt. Det gjelder både de med personlig tilknytning til et annet land, men også nordmenn som har hatt oppdrag for en utenlandsk arbeidsgiver, studert i et annet land, eller kjøpt en feriebolig i utlandet. De fleste ønsker nok å gjøre rett, men kan være usikre på regelverket, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark, som understreker at alt skal rapporteres i skattemeldingen, også mindre beløp.

Usikker om de må rapportere

I undersøkelsen svarte 55 prosent at du alltid skal rapportere inntekt og formue i utlandet til Skatteetaten, mens 33 prosent oppgir at de ikke vet, og 11 prosent svarer feilaktig at du ikke trenger å melde utenlandske forhold i skattemeldingen. Skatteetaten anslår at en betydelig andel av den skattepliktige befolkningen i Norge har økonomisk forhold i utlandet.

– Du har plikt til å opplyse om all inntekt og formue i den norske skattemeldingen. Ofte vil inntekten eller formuen også være skattlagt i utlandet. Skatteloven og skatteavtaler med andre land gjør at vi har gode systemer for å hindre at du betaler dobbel skatt. Hvis dette er tilfellet for deg, må du ta det med i skattemeldingen, sier skattedirektøren.

Mer veiledning i skattemeldingen

Norge har inngått internasjonale avtaler om informasjonsutveksling med andre lands skattemyndigheter. Gjennom avtalene får Skatteetaten automatisk finansielle opplysninger om personer som er skattepliktige til Norge. 109 land har forpliktet seg til å utveksle informasjon i 2021. Skatteetaten mottar slike opplysninger om over 350.000 personer i Norge.

I år vil flere personer med økonomiske forhold i utlandet få et tilbud om en utvidet veiledning når de logger seg inn i skattemeldingen.

– De som får denne muligheten vil få opp en beskjed om at Skatteetaten har mottatt opplysninger om verdier de har i et annet land. Disse opplysningene er ikke forhåndsutfylt, men med ett klikk kan du legge riktig beløp inn i skattemeldingen. På denne måten blir det enkelt for deg å fylle ut det du er pliktig å rapportere, forklarer Schanke Funnemark.

De som får denne veiledningen, får se opplysningene som et annet land har sendt til Skatteetaten, og får dermed muligheten til å legge dette direkte inn i skattemeldingen. Du må selv fylle ut detaljer og beløp, og får veiledning inne i skattemeldingen.

Du må innrapportere alt, uansett

Har du inntekt fra eller verdier i et annet land, må du selv sørge for at du rapporterer alt i skattemeldingen. Dette gjelder selv om informasjonen ikke ligger i den forhåndsutfylte skattemeldingen du mottar fra Skatteetaten. Alt du eier og tjener i alle land skal meldes i den norske skattemeldingen.

– Selv om det for alle ikke vil være snakk om store verdier eller beløp, er loven er likevel tydelig: du må rapportere alt, understreker skattedirektøren.

Du kan rette opp for tidligere år

Det viktigste er at du skriver alle dine utenlandske verdier i skattemeldingen nå og fremover, men har du tidligere glemt å oppgi økonomiske forhold i utlandet, kan du endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene selv. Har du behov for å gå lengre tilbake i tid, kan det være relevant i noen saker å vite at Skatteetaten har også en ordning med frivillig retting.

Source: Skatteetaten

Les også: 4,1 milliarder i skjulte formuer meldt inn til Skatteetaten

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*