Tax law

4,1 milliarder kroner i skjulte formuer meldt inn til Skatteetaten

By 2. March 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 17:06:26 +0200+02:002630#30Wed, 27 Sep 2023 17:06:26 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 17:06:26 +0200+02:005Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 17:06:26 +0200065069pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 17:06:26 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 17:06:26 +0200+02:002630#/30Wed, 27 Sep 2023 17:06:26 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 17:06:26 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
4,1 milliarder kroner i skjulte formuer meldt inn til Skatteetaten

I 2020 tok 212 personer kontakt med Skatteetaten for å melde om uoppførte inntekter og formuer. I løpet av fjoråret ble det behandlet totalt 304 saker med verdier på over fire milliarder kroner som ikke var innrapportert.

Gjennom frivillig retting slipper du tilleggsskatt eller straff

Gjennom ordningen med frivillig retting kan du i ettertid melde fra om formue og inntekt som du ikke har oppgitt til Skatteetaten. De som får innvilget frivillig retting må betale skatten de skylder pluss renter, men slipper straff i form av tilleggsskatt og mulig politianmeldelse.

I 2020 ferdigbehandlet etaten 304 slike saker som resulterte i en økning av skattbare inntekter på 164 millioner kroner og formuer på 4,1 milliarder kroner. I tillegg kom det inn 212 nye saker.

– Størstedelen av sakene gjelder økonomiske forhold i utlandet. At vi får mer informasjon fra andre land gjør det vanskeligere å skjule verdier i utlandet, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Opplysningene må gis av eget tiltak

For å få innvilget frivillig retting må du gi opplysninger til Skatteetaten på eget initiativ med en fullstendig oversikt over alle verdier. Du kan ikke komme etter at kontrolltiltak er iverksatt eller varslet.

Skal føres i skattemeldingen

Over tid har det vært en endring i hvem som ber om frivillig retting. Tidligere har mange gjort det som følge av risikoen for å bli oppdaget, at en har et ønske om å ta verdiene tilbake til Norge, eller fordi de ønsker å gjøre opp for seg så arvingene slipper å ta seg av problemet.

– Nå ser vi at det varierer mer hvem som ber om frivillig retting. Det kan være hvem som helst, men vi ser at det i større grad handler om at mange ikke kjenner til regelverket og melder fra når de oppdager at verdiene ikke bare er skattepliktige i det landet man har eiendom eller en konto, sier Schanke Funnemark.

Alle inntekter og formuer, som for eksempel bankinnskudd, eiendom og aksjeutbytte i andre land, skal opplyses om i skattemeldingen hvert år. Det betyr ikke at du risikerer å bli dobbeltbeskattet, men at du må opplyse om det.

– Du har plikt til å opplyse om alle inntekter og formue du har i alle land. Har du blitt skattlagt i utlandet, vil norsk skattelov og skatteavtaler med andre land sørge for at du ikke betaler skatten dobbelt opp, sier skattedirektøren.

Større mulighet for at inntekter og formuer blir oppdaget

Siden 2007 har nesten 4000 personer kontaktet Skatteetaten for å ordne opp i uoppgitte økonomiske forhold. Totalsummen på innmeldte beløp i forbindelse med frivillig retting er nå på over 80 milliarder kroner i formue og cirka tre milliarder i inntekt.

– At vi i 2017 innførte automatisk utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter i flere ulike land, og stor medieoppmerksomhet rundt lekkasjer som Panama Papers, førte nok til at ekstra mange rapporterte inn saker i 2017 og 2018, sier Schanke Funnemark.

Source: Skatteetaten

Slik går du frem for å søke om frivillig retting

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*