Tax law

Slik går du frem for å søke om skatteamnesti

By 20. March 2019 #!30Thu, 28 Sep 2023 14:36:54 +0200+02:005430#30Thu, 28 Sep 2023 14:36:54 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 28pm30pm-30Thu, 28 Sep 2023 14:36:54 +0200+02:002Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Thu, 28 Sep 2023 14:36:54 +0200362369pmThursday=1125#!30Thu, 28 Sep 2023 14:36:54 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 28th, 2023#!30Thu, 28 Sep 2023 14:36:54 +0200+02:005430#/30Thu, 28 Sep 2023 14:36:54 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Thu, 28 Sep 2023 14:36:54 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Søknad om skatteamnesti

Har du inntekt og/eller formue i utlandet som du ikke har oppgitt til Skatteetaten tidligere, kan du unngå tilleggsskatt ved å benytte deg av ordningen om frivillig retting (såkalt skatteamnesti). Vi forteller deg hvordan.

Hva er frivillig retting?

Frivillig retting – såkalt skatteamnesti– er når du av eget tiltak retter eller utfyller opplysninger overfor skattekontoret som ikke er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan fastsettes riktig skatt. Hvis rettingen er fremkalt av kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk fra skattemyndighetenes side, eller hvis skattemyndighetene retter fastsettingen på bakgrunn av opplysninger som kom fra andre enn deg, gis det ikke skatteamnesti. Videre er det et vilkår at du ved rettingen gir fullstendige og korrekte opplysninger og opplysninger om formuens/inntektens opprinnelse.

Hva må du gjøre?

Det sentrale er at gis fullstendige opplysninger om formuen og/eller inntekten og hvor den kommer fra. Opplysningene sendes til Skatteetaten via et eget opplysningsskjema for frivillig retting, sammen med relevant dokumentasjon. Skjemaet sendes via melding i Altinn.

Alternativt til opplysningsskjemaet kan det sendes brev til nærmeste skattekontor eller melding via Altinn. Merk i så fall forsendelsen «Frivillig retting». Dokumentasjon kan ettersendes.

Hva skjer videre?

Dersom vilkårene for frivillig retting er oppfylt, vil skattekontoret endre fastsettingen og sende ut nytt/nye skatteoppgjør. Det blir ikke ilagt tilleggsskatt, men det beregnes renter av den skatten som skulle ha vært betalt. Skatteetaten anmelder ikke forholdet til politiet.

Hvor mange år kan endres?

Skattekontoret kan endre fastsettingene inntil 10 år tilbake i tid.

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*