Tax Law

Nå rulles skattemeldingene ut

By 13. March 2023 #!30Wed, 27 Sep 2023 11:46:32 +0200+02:003230#30Wed, 27 Sep 2023 11:46:32 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27am30am-30Wed, 27 Sep 2023 11:46:32 +0200+02:0011Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 11:46:32 +02004611469amWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 11:46:32 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 11:46:32 +0200+02:003230#/30Wed, 27 Sep 2023 11:46:32 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 11:46:32 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Sjekker skattemeldingen på mobilen

Skattemeldingen for 2022 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 14. mars og 31. mars.

Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra Skatteetaten. De fleste mottar et e-postvarsel. Du må være registrert som elektronisk bruker for å kunne få varsel på e-post eller SMS om at du har fått skattemeldingen.

Skattemeldingen på papir blir også sendt ut mellom 14. mars og 31. mars.

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er tilgjengelig for alle på skatteetaten.no. De som får den på papir kan også åpne den digitalt på skatteetaten.no.

Viktige endringer i år

Ny skattemelding for næringsdrivende

Den viktigste nyheten i år er at mange selskap kan bruke den nye skattemeldingen for næringsdrivende. Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemet du bruker som avgjør om du kan bruke den nye eller gamle skattemeldingen.

Alle enkeltpersonforetak skal nå bruke den nye skattemeldingen.

Nyheter og regelendringer for lønnsmottakere og pensjonister

For lønnsmottakere og pensjonister er det en del justeringer av satser. Men det er også noen nye regler som påvirker skatten din.

  • Bunnfradraget i formuesskatten er økt, og er nå på 1,7 millioner kroner (3,4 millioner for ektefeller).
  • Formuesskattesatsen er økt til 0,95 prosent. For formue som overstiger 20 millioner kroner (40 millioner for ektefeller) er satsen 1,1 prosent.
  • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler er økt fra 55 prosent til 75 prosent.
  • Primærboliger er verdsatt til 25 prosent av en antatt reell verdi. Den delen av primærboligens verdi som overstiger 10 millioner kroner blir verdsatt til 50 prosent.
  • Verdsettelsen av sekundærboliger øker til 95 prosent.
  • Formuesverdiene av fritidsboliger er oppjustert med 25 prosent.
  • Fradraget for fagforeningskontingent er økt til 5.800 kroner.
  • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner er redusert til 25.000 kroner.

Noen vil oppleve at enkelte nye opplysninger er forhåndsutfylt i skattemeldingen

Norske banker har fått muligheten til å fordele gjeldsrenter etter hvilken låntaker som har betalt, og noen banker har benyttet seg av denne muligheten.

Du må fortsatt fylle ut reisefradrag selv. Hvis du fylte ut reisefradrag i fjor, vil du få en påminnelse om dette i skattemeldingen. Denne type hjelp vil også hjelpe deg til å huske andre opplysninger som du selv må fylle inn.

Hvor gjøres det feil i skattemeldingen?

Av erfaring opplever Skatteetaten at det gjøres oftest feil der skattyter selv må fylle inn opplysninger. Dette kan for eksempel dreie seg om skattepliktig salg av bolig, utleie, investeringer i kryptovaluta eller økonomiske forhold i utlandet.

Source: Skatteetaten

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*