Labour Law

Hva må en arbeidsavtale inneholde?

By 29. January 2020 #!31Tue, 31 Jan 2023 20:50:19 +0100+01:001931#31Tue, 31 Jan 2023 20:50:19 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 20:50:19 +0100+01:008Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 20:50:19 +0100508501pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 20:50:19 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 20:50:19 +0100+01:001931#/31Tue, 31 Jan 2023 20:50:19 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 20:50:19 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

I alle arbeidsforhold stilles det bestemte krav til den individuelle arbeidsavtalen. Den må være i samsvar med eventuell tariffavtale og preseptoriske bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Den må være skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. Og den må inneholde et sett av minimumsopplysninger som følger av arbeidsmiljøloven § 14-6.

I realiteten er arbeidsavtalen en kontrakt av en størrelse som ofte har mye større omfang enn bedriftens ordinære driftsavtaler. Bedriften bør derfor betrakte ansettelseskontrakten som en millionkontrakt, og gjøre de samme forarbeider som for en vanlig kontrakt av samme størrelse.

Krav til minimumsopplysninger i arbeidsavtalen

Av arbeidsmiljøloven § 14-6 følger at arbeidsavtalen må inneholde opplysninger om:

  • Arbeidssted
  • Beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakers tittel, stilling eller kategori
  • Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse (tiltredelse)
  • Eventuell prøvetid
  • Oppsigelsestid
  • Lønn, arbeidstid og ferie

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979