Labour Law

Hva må en arbeidsavtale inneholde?

By 29. January 2020 #!30Wed, 28 Jun 2023 11:53:45 +0200+02:004530#30Wed, 28 Jun 2023 11:53:45 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 28am30am-30Wed, 28 Jun 2023 11:53:45 +0200+02:0011Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 28 Jun 2023 11:53:45 +02005311536amWednesday=1125#!30Wed, 28 Jun 2023 11:53:45 +0200+02:00Europe/Oslo6#June 28th, 2023#!30Wed, 28 Jun 2023 11:53:45 +0200+02:004530#/30Wed, 28 Jun 2023 11:53:45 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 28 Jun 2023 11:53:45 +0200+02:00Europe/Oslo6# No Comments
Hva en arbeidsavtale må inneholde

I alle arbeidsforhold stilles det bestemte krav til den individuelle arbeidsavtalen. Den må være i samsvar med eventuell tariffavtale og preseptoriske bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Den må være skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. Og den må inneholde et sett av minimumsopplysninger som følger av arbeidsmiljøloven § 14-6.

I realiteten er arbeidsavtalen en kontrakt av en størrelse som ofte har mye større omfang enn bedriftens ordinære driftsavtaler. Bedriften bør derfor betrakte ansettelseskontrakten som en millionkontrakt, og gjøre de samme forarbeider som for en vanlig kontrakt av samme størrelse.

Krav til minimumsopplysninger i arbeidsavtalen

Av arbeidsmiljøloven § 14-6 følger at arbeidsavtalen må inneholde opplysninger om:

  • Arbeidssted
  • Beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakers tittel, stilling eller kategori
  • Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse (tiltredelse)
  • Eventuell prøvetid
  • Oppsigelsestid
  • Lønn, arbeidstid og ferie
Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding labour law?

Send us a non-binding inquiry

Kontaktskjema

"*" indicates required fields

Name*