Tax law

Flere rapporterer kryptovaluta i skattemeldingen

By 1. December 2023 #!29Sun, 11 Feb 2024 10:59:56 +0100+01:005629#29Sun, 11 Feb 2024 10:59:56 +0100+01:00-10Europe/Oslo2929Europe/Oslo202429 11am29am-29Sun, 11 Feb 2024 10:59:56 +0100+01:0010Europe/Oslo2929Europe/Oslo2024292024Sun, 11 Feb 2024 10:59:56 +01005910592amSunday=1125#!29Sun, 11 Feb 2024 10:59:56 +0100+01:00Europe/Oslo2#February 11th, 2024#!29Sun, 11 Feb 2024 10:59:56 +0100+01:005629#/29Sun, 11 Feb 2024 10:59:56 +0100+01:00-10Europe/Oslo2929Europe/Oslo202429#!29Sun, 11 Feb 2024 10:59:56 +0100+01:00Europe/Oslo2# No Comments
flere rapporterer kryptovaluta

Flere rapporterer virtuelle eiendeler som kryptovaluta i skattemeldingen i år enn tidligere. For første gang er tapene større enn gevinstene.

De siste årene har flere tiltak blitt iverksatt for å få eiere av virtuelle eiendeler til å føre opp disse i skattemeldingen. Antall personer som har gitt opplysninger økte fra 43.415 i 2021 til 48.150 i 2022, viser ferske tall. I 2020 var det bare 15.251 personer som rapporterte at de eide virtuelle eiendeler.

– Etterlevelsen er fortsatt for lav. Men vi har sett en gledelig bedring over tid, og at flere selv velger å rette de tidligere skattemeldingene sine. Husk at du har mulighet til å endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt i tre år etter innleveringsfristen dersom du har noe å rette opp, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Ønsker forhåndsutfylling

Skatteetaten arbeider bredt for å bedre etterlevelsen innen virtuelle eiendeler som kryptovaluta, gjennom blant annet veiledning og kontroller. I tillegg jobber Skatteetaten med tiltak for å forenkle innrapporteringen, og har blant gjort det lettere å fylle ut opplysninger om disse eiendelene i skattemeldingen. På sikt håper etaten å få på plass delvis forhåndsutfylling av virtuelle eiendeler i skattemeldingen.

– Skatteetaten skal sikre at riktig skatt og avgift blir betalt til riktig tid. Vi har en god dialog med kryptovalutabransjen og er opptatt av å tilrettelegge for at de som eier virtuelle eiendeler rapporterer disse inn riktig. Noen vil imidlertid ikke etterleve, og vi gjennomfører derfor også kontroller på dette området. Så langt i år er det vedtatt endring av inntekt med 177 millioner kroner og vedtatt endring av formue med vel 600 millioner kroner, sier Schanke Funnemark.

Flest menn rapporterer

Av de som gir opplysninger i skattemeldingen om at de eier virtuelle eiendeler, er 85 prosent menn. Den største andelen av de som opplyser at de eier virtuelle eiendeler er under 30 år.

Større tap enn gevinst

Det er første gang Skatteetaten ser at tapene er større enn gevinstene. Dette skyldes blant annet kursnedgang i 2022 og at man ser et økt omfang av svindel som involverer virtuelle eiendeler.

Har du blitt svindlet, har du rett på fradrag under visse forutsetninger. Du må ha gjort en reell investering i virtuelle eiendeler, og kunne dokumentere og sannsynliggjøre at denne er endelig tapt.

Slik rapporterer du virtuelle eiendeler

Har du gevinst, inntekt, formue eller tap i virtuelle eiendeler som for eksempel kryptovaluta eller NFT, må du selv oppgi det i skattemeldingen. Slik gjør du det: Virtuelle eiendeler (kryptovaluta med mer)

Hvis du har solgt kryptovaluta med tap kan du få fradrag for det, men du må kunne dokumentere både inngangsverdien og salgsprisen så godt som mulig med for eksempel informasjon fra kryptobørsene. Her kan du lese mer om både skattereglene og blant annet tap ved svindel: Skatteregler – Virtuelle eiendeler – Skatteetaten

Det er viktig å passe på at det samlede resultat for alle transaksjoner totalt er meldt inn (gevinst/tap) – ikke bare totalt hvor mye kryptovaluta man eier.

I tre år etter innleveringsfristen har du mulighet til å endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt. Slik gjør du det: Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige – Skatteetaten

Source: Skatteetaten

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*