Labour Law

Lærervikarer hadde ikke krav på fast stilling etter tre år

By 1. November 2022 #!31Tue, 31 Jan 2023 22:19:03 +0100+01:000331#31Tue, 31 Jan 2023 22:19:03 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 22:19:03 +0100+01:0010Europe/Oslo3131Europe/Oslox312023Tue, 31 Jan 2023 22:19:03 +01001910191pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 22:19:03 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 22:19:03 +0100+01:000331#/31Tue, 31 Jan 2023 22:19:03 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Tue, 31 Jan 2023 22:19:03 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments
Lærervikar hadde ikke krav på fast stilling etter tre år

En kvinne hadde jobbet som lærervikar i mer enn tre år og krevde fast jobb i Nord-Fron kommune.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-9 har arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i mer enn tre år for å utføre arbeide for andre, rett til fast stilling. Spørsmålet i saken var om denne regelen også gjelder for lærervikarer som ikke har godkjent lærerutdanning.

Høyesterett konkluderte med at retten til fast stilling ikke gjelder ved midlertidige ansettelser med hjemmel i opplæringsloven. Ifølge forarbeidene til loven har lovgiveren, av hensyn til kvaliteten på undervisningen, valgt å reservere faste stillinger for formelt kvalifiserte lærere. Denne ordningen er ikke i strid med et EU-direktiv om midlertidige ansettelser, mente Høyesterett, og EØS-retten tilsier ikke en annen løsning enn det som følger av internrettslige kilder.

Dommen avklarer at midlertidig ansettelse etter opplæringsloven § 10-6 ikke gir rett til fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9.

Source: Høyesterett

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer

mwoll@melo.no
+47 414 87 832