Tax law

Flere får igjen mer på skatten

By 5. May 2023 #!30Wed, 27 Sep 2023 11:44:32 +0200+02:003230#30Wed, 27 Sep 2023 11:44:32 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27am30am-30Wed, 27 Sep 2023 11:44:32 +0200+02:0011Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 11:44:32 +02004411449amWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 11:44:32 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 11:44:32 +0200+02:003230#/30Wed, 27 Sep 2023 11:44:32 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 11:44:32 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Person får tilbake penger på skatten

2,9 millioner personer ligger an til å få igjen nær 45 milliarder kroner. – Vi har sjelden eller aldri før sett så store tall for skatt til gode, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Siden 14. mars er det sendt ut mer enn 5,2 millioner skattemeldinger. Foreløpige tall viser at de som har penger til gode hos Skatteetaten i gjennomsnitt vil få 15.200 kroner utbetalt.  Det er til sammen 44,8 milliarder kroner, og er nesten 15 milliarder kroner mer enn totalsummen på samme tid i fjor.

Høyere rentefradrag er noe av forklaringen

En viktig årsak til at mange nå får penger igjen på skatten, er at rentenivået økte i løpet av 2022. Det har ført til at personer med gjeld får høyere rentefradrag.

Motsatt vil personer med bankinnskudd få høyere kapitalinntekter og høyere skatt når renten stiger.

Restskatt skal betales i høst

Omtrent 900 000 ser ut til å få restskatt på til sammen 27 milliarder kroner. I snitt må de betale 29.800 kroner, noe som er langt lavere enn året før, men noe høyere enn normalt de siste årene.

– Betaler du restskatten før 31. mai slipper du å betale renter. Hvis ikke vil du få tilsendt faktura i høst. Hvis restskatten din er over 1000 kroner, vil beløpet deles på to fakturaer, sier Marta Johanne Gjengedal.

Hvis du får skatteoppgjøret først til høsten, skal restskatten betales tre uker etter at du får skatteoppgjøret.

Source: Skatteetaten

Les også: 6 av 10 får penger igjen på skatten

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*