Tax Law

Den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostning: direkte fradrag eller avskrivning

By 26. October 2020 #!31Tue, 31 Jan 2023 21:25:42 +0100+01:004231#31Tue, 31 Jan 2023 21:25:42 +0100+01:00-9Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 21:25:42 +0100+01:009Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 21:25:42 +0100259251pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 21:25:42 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 21:25:42 +0100+01:004231#/31Tue, 31 Jan 2023 21:25:42 +0100+01:00-9Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 21:25:42 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Høyesterett kom til at utgiftene til å forsterke en av landets største demninger, Svartevassdammen på grensen mellom Agder og Rogaland, ikke kunne trekkes fra direkte i kraftselskapets inntekt for de aktuelle årene som vedlikeholdsutgifter, men måtte avskrives over 67 år som en påkostning.

Forsterkningsarbeidene var nødvendige på grunn av nye og strengere krav til damsikkerhet. Arbeidene førte ikke til økt kraftproduksjon. I overensstemmelse med rettspraksis og juridisk teori om skillet mellom vedlikehold og påkostning, der det legges størst vekt på om eiendelen er tekniske eller fysisk endret i forhold til opprinnelig tilstand, kom Høyesterett likevel til at forsterkningsarbeidene måtte regnes som påkostninger som må avskrives. Det var ikke avgjørende at demningen etter forsterkningsarbeidene fortsatt holdt samme relative standard som den hadde gjort som ny, nemlig de høyeste sikkerhetskrav, når disse i mellomtiden var skjerpet og det ikke ellers forelå noe behov for tiltakene.

Dommen gir veiledning om den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostning.

Source: Høyesterett

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979