Property Law

Turvei over fritidseiendom utgjorde ingen mangel

By 24. February 2022 #!30Wed, 27 Sep 2023 14:10:57 +0200+02:005730#30Wed, 27 Sep 2023 14:10:57 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 14:10:57 +0200+02:002Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 14:10:57 +0200102109pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 14:10:57 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 14:10:57 +0200+02:005730#/30Wed, 27 Sep 2023 14:10:57 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 14:10:57 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Turvei over fritidseiendom utgjorde ingen mangel

To kjøpere av en fritidseiendom krevde prisavslag og erstatning. Dette skyldtes at kommunen etter overtakelsen vedtok å anlegge en turvei over eiendommen. Selgerne avslo kravene og fikk medhold i Høyesterett.

Høyesterett tok utgangspunkt i den alminnelige regelen om at kjøperen overtar risikoen for eiendommen i det overtakelsen finner sted. På overtakelsestidspunktet var forslag om en turvei over eiendommen ikke sendt på høring eller vedtatt. Kjøperne måtte selv bære risikoen for et mulig senere vedtak om en turvei. At det var lagt til rette for turveien i en vedtatt reguleringsplan, hadde ikke betydning. Eiendommen var dermed ikke i vesentlig dårligere stand enn de hadde grunn til å regne med.

Selgerne hadde også oppfylt sin opplysningsplikt. Da eiendommen ble solgt, var kommunens planprosess i en tidlig fase, og det var ikke mulig å gi kjøperne mer informasjon om den mulige turveien enn det som gikk frem av salgsprospektet. Det var heller ikke gitt uriktige opplysninger.

Dommen gir veiledning om mangelsvurderingen når et offentligrettslig vedtak påvirker en solgt eiendom på en negativ måte.

Dommen gir også veiledning om hvor langt opplysningsplikten rekker.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*