Yann Prudon

Skatterådgiver

Yann er tilknyttet Melot & Buchet i Rennes, Frankrike, og er spesialisert innen skatt. Vi kan henvise til Yann for alle spørsmål som relaterer seg til interne skatteforhold i Frankrike.

Tax Alliance Partner