Terje Skjønhals

Terje Skjønhals

Rådgiver

Terje har lang erfaring som advokat innen bank og forretningsjuridisk virksomhet. Hans spesialfelt er pant og sikkerhetsstillelser, kontrakt og forhandlinger, selskapsrett og eiendomsrett. Terje har betydelig prosedyreerfaring fra domstolene, inkludert Høyesterett.