Pol Mellina

Skatterådgiver

Pol er tilknyttet BSP i Luxembourg og er spesialisert innen skatt. Vi kan henvise til Pol for alle spørsmål som relaterer seg til interne skatteforhold i Luxembourg.

Tax Alliance Partner