Pim Goenee

Skatterådgiver

Pim er tilknyttet Broadstreet i Amsterdam, Nederland, og er spesialisert innen skatt. Vi kan henvise til Pim for alle spørsmål som relaterer seg til interne skatteforhold i Nederland.

Tax Alliance Partner