Pierre-Jean Faure

Skatterådgiver

Pierre-Jean er tilknyttet Gordon S. Blair i Monaco og er spesialisert innen skatt. Vi kan henvise til Pierre-Jean for alle spørsmål som relaterer seg til interne skatteforhold i Monaco.

Tax Alliance Partner