Peter Geiger

Skatterådgiver

Peter er tilknyttet Law Firm Switzerland i Bern, Sveits, og er spesialisert innen skatt. Vi kan henvise til Peter for alle spørsmål som relaterer seg til interne skatteforhold i Sveits.

Tax Alliance Partner