Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Advokatfullmektig

Martin bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister, i og utenfor domstolen. Han håndterer også saker knyttet til selskapsrett og fast eiendom, inkludert tvisteløsning/prosedyre.

Arbeidserfaring

2022-
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Melø

Utdanning

2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø