Isabel Høg-Jensen

Skatterådgiver

Isabel er tilknyttet BSP i Luxembourg og er spesialisert innen skatt. Vi kan henvise til Isabel for alle spørsmål som relaterer seg til interne skatteforhold i Luxembourg.

Tax Alliance Partner