Djamil Raiz

Skatterådgiver

Djamil er tilknyttet Broadstreet i Amsterdam, Nederland, og er spesialisert innen skatt. Vi kan henvise til Djamil for alle spørsmål som relaterer seg til interne skatteforhold i Nederland.

Tax Alliance Partner