Cécile Jager

Skatterådgiver

Cécile er tilknyttet BSP i Luxembourg og er spesialisert innen skatt. Vi kan henvise til Cécile for alle spørsmål som relaterer seg til interne skatteforhold i Luxembourg.

Tax Alliance Partner