Audrey Michelot

Skatterådgiver

Audrey er tilknyttet Gordon S. Blair i Monaco og er spesialisert innen skatt. Vi kan henvise til Audrey for alle spørsmål som relaterer seg til interne skatteforhold i Monaco.

Tax Alliance Partner