Andri Mengiardi

Skatterådgiver

Andri er tilknyttet Law Firm Switzerland i Bern, Sveits, og er spesialisert innen skatt. Vi kan henvise til Andri for alle spørsmål som relaterer seg til interne skatteforhold i Sveits.

Tax Alliance Partner