Nina T. Kjellstrøm

Advokatfullmektig

Nina bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister, i og utenfor domstolen. Hun håndterer også saker knyttet til fast eiendom, inkludert tvisteløsning/prosedyre.

Arbeidserfaring

2021-
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Melø

2020-21
Seniorrådgiver, NAV Klageinstans Oslo og Akershus

2019-20
Rådgiver, NAV Klageinstans Oslo og Akershus

2018-19
Førstekonsulent, NAV Arbeid og ytelser

Utdanning

2017
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo