Vi er vant til å føre saker for domstolen og å løse tvister før de kommer dit

Alle våre advokater har prosedyreerfaring

Alle våre advokater har erfaring med å føre sivile tvistesaker for domstolen og å bistå i utenrettslig tvisteløsning, forhandlinger eller mekling.

Klientens interesser er styrende

Uansett fremgangsmåte, har vi alltid klientens interesser for øye, og gjør vårt ytterste for å oppnå best mulig resultat. Derfor har vi også gode resultater å vise til.