Våre advokater har kompetanse innen
skatt og internasjonal beskatning.

Det omfatter for det første internrettslige norske skatteregler om skattlegging av personer og virksomheter – men også internasjonale skatteregler om unngåelse av dobbeltbeskatning mellom stater, som i stor grad bygger på skatteavtaler.

Vi yter personlig skatteplanlegging og -rådgivning i forbindelse med utflytting fra eller innflytting til Norge, der siktemålet er å kartlegge de skattemessige implikasjonene forbundet med inn- eller utflyttingen på forhånd.

Det kan gå på spørsmål om skattemessig bosted, skattemessig emigrasjon, utflyttings-/exitskatt eller trygdemedlemskap.

Vi bistår også internasjonale arbeidsgivere og deres ansatte i tilknytning til inn- eller utstasjoneringer.

Ellers bistår vi i saker om endring av ligning, frivillig retting av ligning (skatteamnesti), tilleggsskatt og eiendomsskatt.

Har du en sak du trenger hjelp med?