Vi har kompetanse innen skatt og internasjonal beskatning

Norske skatteregler og skatteavtaler

Vi rådgir omkring internrettslige norske skatteregler om skattlegging av personer og virksomheter, samt internasjonale skatteregler om unngåelse av dobbeltbeskatning mellom stater, som i stor grad bygger på skatteavtaler.

Skatteplanlegging i forbindelse med inn- eller utflytting

Vi yter personlig skatteplanlegging og -rådgivning i forbindelse med utflytting fra eller innflytting til Norge, der siktemålet er å kartlegge de skattemessige implikasjonene forbundet med inn- eller utflyttingen på forhånd.

Skattemessig emigrasjon

Vi rådgir omkring spørsmål knyttet til skattemessig bosted, skattemessig emigrasjon, utflyttings-/exitskatt og trygdemedlemskap.

Inn- og utstasjoneringer

Vi bistår internasjonale arbeidsgivere og deres ansatte i tilknytning til inn- eller utstasjoneringer.

Skatteamnesti

Vi håndterer saker knyttet til frivillig retting av ligning (skatteamnesti) og endring av ligning.

Tilleggsskatt

Vi håndterer saker knyttet til tilleggsskatt.

Eiendomsskatt

Vi håndterer saker knyttet til eiendomsskatt.