Vi stifter nye selskaper og bistår etablerte virksomheter i selskapsrettslige spørsmål

Etablering av aksjeselskap mv.

Vi bistår med etablering av selskap, om det er aksjeselskap, ansvarlig selskap eller annen selskapsform.

Aksjonæravtaler

Vi lager aksjonæravtaler og avtaler mellom selskap og aksjonær.

Transaksjoner og kapitalendringer

Vi bistår i transaksjoner og kapitalendringer.

Selskapsrettslig rådgivning

Vi yter selskapsrettslig rådgivning, blant annet knyttet til selskapsorganer og styrearbeid.

Styreansvar og tvister

Vi håndterer styreansvarssaker og tvister med utspring i selskapsforhold.