Våre advokater bistår
med alt innen selskapsrett.

Vi bistår med etablering av selskap, om det er aksjeselskap, ansvarlig selskap eller annen selskapsform. Vi lager aksjonæravtaler og avtaler mellom selskap og aksjonær. Og vi bistår i transaksjoner og kapitalendringer.

Vi yter selskapsrettslig rådgivning, blant annet knyttet til selskapsorganer og styrearbeid, og vi håndterer styreansvarssaker og tvister med utspring i selskapsforhold.

Har du en sak du trenger hjelp med?