Vi skreddersyr avtaler

og håndterer tvister

med utspring i kontrakt.

Våre advokater utvikler og skreddersyr kommersielle avtaler tilpasset det bestemte formålet og håndterer tvister knyttet til mislighold.

Vi utarbeider
 • FoU-avtaler
 • Produksjonsavtaler
 • Software-avtaler
 • Lisensavtaler
 • Forhandler- og distribusjonsavtaler
 • Agenturavtaler
 • Kommisjonsavtaler
 • Franchiseavtaler
 • Internasjonale kontrakter
Vi håndterer
 • Reklamasjoner
 • Mislighold
 • Krav
 • Tvister
 • Erstatning
 • Kontraktsrevisjon
 • IP/IPR
 • Offentlige anskaffelser
 • Voldgift