Vi fremforhandler og utformer en rekke type kontrakter

Skreddersydde kommersielle kontrakter

Vi utvikler og skreddersyr kommersielle avtaler tilpasset det bestemte formålet. Blant annet utarbeider vi forsknings- og utviklingsavtaler, produksjonsavtaler, software-avtaler, lisensavtaler og forhandler- og distribusjonsavtaler. Vi utarbeider også internasjonale kontrakter, dvs. kontrakter med tilknytning til andre lands jurisdiksjoner.

Hva kjennetegner en god kontrakt

En god kontrakt – uansett type – kjennetegnes først og fremst av at den er gjennomtenkt, at den tar høyde for aktuell risiko, og at den bidrar til å forebygge uoverensstemmelser mellom partene.