Våre advokater fremforhandler
og utformer en rekke type kontrakter.

Vårt fokus er på kommersielle kontrakter. Vi lager f.eks. forsknings- og utviklingsavtaler, produksjonsavtaler, software-avtaler, lisensavtaler og forhandler- og distribusjonsavtaler. Vi utarbeider også internasjonale kontrakter, dvs. kontrakter med tilknytning til andre lands jurisdiksjoner.

En god kontrakt – uansett type – kjennetegnes først og fremst av at den er gjennomtenkt, at den tar høyde for aktuell risiko, og at den bidrar til å forebygge uoverensstemmelser mellom partene.

Har du en sak du trenger hjelp med?