Vi dekker alle områder innen eiendomsrett og plan og bygg

Eiendomstransaksjoner og dokumentavgift

Vi bistår i eiendomstransaksjoner og i spørsmål knyttet til dokumentavgift.

Kjøpekontrakter mv.

Vi utarbeider kjøpekontrakter, leiekontrakter og utbyggingsavtaler. Vi bistår også i reguleringssaker og entrepriser.

Tradisjonelle spørsmål knyttet til fast eiendom

Vi håndterer også de mer tradisjonelle områdene innenfor fast eiendom, f.eks. spørsmål knyttet til tomtefeste og leieforhold, servitutter og løsningsretter, hevd og ekstinksjon, tinglysing og konsesjon, naboforhold, ekspropriasjon og jordskifte.