Våre advokater dekker alle områder
innen fast eiendom og plan og bygg.

Vi bistår i eiendomstransaksjoner og i spørsmål knyttet til dokumentavgift. Vi utarbeider kjøpekontrakter, leiekontrakter og utbyggingsavtaler. Og vi bistår i reguleringssaker og entrepriser.

Vi håndterer også de mer tradisjonelle områdene innenfor fast eiendom, f.eks. spørsmål knyttet til tomtefeste og leieforhold, servitutter og løsningsretter, hevd og ekstinksjon, tinglysing og konsesjon, naboforhold, ekspropriasjon og jordskifte.

Har du en sak du trenger hjelp med?