Vi bistår arbeidsgivere

og arbeidstakere

innen arbeidsrett.

Våre advokater har lang erfaring med å representere arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister.

Etablering av arbeidsforhold
 • Arbeidskontrakt
 • Lønnssystemer
 • Prøvetid
 • Incentivordninger
 • Konkurranseklausuler
 • Arbeidsutleie
Avvikling av arbeidsforhold
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Suspensjon
 • Sluttavtaler
 • Tvister
 • Erstatning
Løpende spørsmål under arbeidsforhold
 • Personvern
 • Varsling
 • Styringsrett
 • Arbeidstid
 • Kontrolltiltak
 • Ferie
Gratisressurser

For gratis tilgang til én eller flere dokumentmaler, send e-post til post@melo.no.

1

Arbeidsavtale

Kan benyttes ved etablering av arbeidsforhold.
2

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Kan benyttes ved oppsigelse av arbeidsforhold som begrunnes i arbeidstakers forhold.
3

Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold

Kan benyttes ved oppsigelse av arbeidsforhold som begrunnes i virksomhetens forhold.
4

Oppsigelse i prøvetiden

Kan benyttes ved oppsigelse av arbeidsforhold som skjer i prøvetiden.
5

Permitteringsvarsel

Kan benyttes ved varsel om permittering til ansatte.
6

Skriftlig advarsel

Kan benyttes for å rette advarsel til ansatte som har opptrådt kritikkverdig.
7

Sluttavtale

Kan benyttes ved gjensidig terminering av arbeidsforhold.
8

Avskjed

Kan benyttes som alternativ til oppsigelse der det foreligger sterkt klanderverdige forhold på arbeidstakers side.