Arbeidsrett

Vi er behjelpelig i alle faser av arbeidsforholdet.

Fast eiendom

Vi dekker alle områder innen fast eiendom og plan og bygg.

Kontrakt

Vi fremforhandler og utformer en rekke type kontrakter.

Selskapsrett

Vi stifter nye selskaper og bistår etablerte virksomheter i selskapsrettslige spørsmål.

Skatt

Vi har også kompetanse innen skatt og internasjonal beskatning.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi er vant til å føre saker for domstolen og å løse tvister før de kommer dit.

Har du en sak du trenger hjelp med?