Arbeidsrett

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister.

Eiendom

Vi dekker alle områder innen fast eiendom og plan og bygg.

Kontrakt

Vi skreddersyr avtaler og håndterer tvister med utspring i kontrakt.

Selskapsrett

Vi bistår i transaksjoner og andre selskapsrettslige forhold.

Skatt

Vi bistår virksomheter og privatpersoner innen skatt og internasjonal beskatning.

Tvisteløsning

Vi fører sivile saker for domstolen og bistår i utenrettslig tvisteløsning, forhandlinger eller mekling.