Skatt

Har du aksjer? Dette må du sjekke i aksjeoppgaven

By 20. april 2020 september 27th, 2023 No Comments
Hva du må sjekke i aksjeoppgaven

I år kom det nye regler for formuesverdier i nystiftede ikke-børsnoterte aksjeselskap. – Du bør følge ekstra nøye med hvis selskapet du har aksjer i har blitt stiftet, har kjøpt egne aksjer eller hatt kapitalendringer i 2019, oppfordrer Skatteetaten.

– Aksjeoppgaven bidrar til at du får de fradragene du har krav på fra dine aksjeinntekter og denne må du kontrollere før du leverer skattemeldingen. Du bør ta en ekstra titt når du har fått aksjeoppgaven og skattemeldingen, sier divisjonsdirektør i Skatteetaten Marta Johanne Gjengedal.

Nye endringer i år

De nye reglene for formuesverdier i nystiftede ikke-børsnoterte selskap innebærer at nystiftede selskaper skal verdsettes likt som andre ikke-børsnoterte aksjer til skattemessig formuesverdi.

– For deg som har aksjer i et selskap som ble stiftet, har kjøpt egne aksjer eller hadde kapitalendringer i 2019, vil det bety at formuesverdien er ukjent for oss og at dette ikke vil være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Du kan selv ta kontakt med selskapet for å få disse opplysningene, forklarer Gjengedal.

Skatteetaten vil få opplysningene om formuesverdi fra aksjeselskapet når de leverer sin skattemelding. Du får da en ny aksjeoppgave som viser korrekte formuesverdier som ikke var forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Nytt av året er også at dersom det kommer nye opplysninger om skattepliktig utbytte og gevinst eller tap, vil du motta en ny aksjeoppgave. Den vil ha med skattepliktige beløp som ikke var med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

– Mottar du en ny aksjeoppgave etter at du har levert skattemeldingen, må du kontrollere opplysningene opp mot den leverte skattemeldingen for å sjekke at den er korrekt.  Hvis den ikke er det, må skattemeldingen oppdateres og leveres på nytt, sier Gjengedal.

Her er punktene du bør sjekke:

 • Salg og andre realisasjoner
  Hvis Skatteetaten har fullstendig informasjon om realisasjoner av aksjer og utbytte, vil beløpene være forhåndsutfylte i skattemeldingen din. Dersom gevinst og tap mangler eller ikke stemmer, må du endre og levere aksjeoppgaven. Deretter må du føre riktige tall inn i skattemeldingen din.
 • Utbytte
  Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet utbytte, skal du endre direkte i skattemeldingen din. Du kan ikke gjøre endringer i aksjeoppgaven.
 • Formuesverdi
  Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Endringer eller tilføyelser skal gjøres direkte i skattemeldingen.
 • Ukjent verdi på ikke-børsnoterte aksjer
  Dersom selskapet ble stiftet, har kjøpt egne aksjer eller hadde kapitalendringer i 2019, vil formuesverdien normalt være ukjent. Formuesverdien kommer i en oppdatert aksjeoppgave når selskapet har levert sin skattemelding, eller man kan få den direkte fra selskapet.
  Skatteetaten mottar selskapets skattemessige formuesverdi når aksjeselskapet leverer sin skattemelding. Dette er normalt mai, juni eller juli 2020. Da kommer en ny aksjeoppgave (RF-1088R) som viser formuesverdiene som var ukjente og som ikke var forhåndsutfylt i skattemeldingen.
 • Inngangsverdi
  Inngangsverdien på aksjen er det du i utgangspunktet betalte for aksjen inkludert omkostninger. Du må endre og levere aksjeoppgaven hvis opplysningene om inngangsverdi over aksjer og egenkapitalbevis er feil eller mangelfulle.
 • Utenlandske aksjer som ikke står i aksjeoppgaven
  Aksjeoppgaven inneholder kun opplysninger om utenlandske aksjer som er registrert på Oslo Børs. Nytt for inntektsåret 2019 er at alle norske banker og finansinstitusjoner skal innrapportere dine beholdninger i andre utenlandske aksjer med gevinst, tap og utbytte til Skatteetaten.

– Kontroller at tallene stemmer med det som er oppgitt i årsoppgaven fra banken din. Har du aksjer i Norge eller andre land som ikke er forhåndsfylt i skattemelding er du pliktig til å fylle dette ut selv. Alt skal rapporteres i skattemeldingen i Norge, sier divisjonsdirektøren.

 • Aksjeopplysninger som ikke står i skattemeldingen
  (formue, utbytte og gevinst/tap)

Leverer du skattemelding i gammelt format, leverer du slike opplysninger i skjema «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159). Har du fått ny skattemelding, skal du føre opplysningene direkte i den nye skattemeldingen og du skal da ikke levere skjema RF-1159 i tillegg.

– Du trenger ikke levere oppdatert aksjeoppgave og skattemelding, hvis du ikke har gjort endringer, understreker Gjengedal.

Ny skattemelding i år

I slutten av mars fikk 4,9 millioner skattytere skattemeldingen sin, og de fleste har en helt ny og digital skattemelding. I den nye skattemelding har de tradisjonelle postene blitt erstattet med temaer som hører naturlig sammen, slik at det skal være enklere å få en god oversikt.

Lønnstakere og pensjonister har fått skattemeldingen på forskjellige datoer mellom 18. og 31. mars. Næringsdrivende mottok skattemeldingen i kjent format 31. mars. For de som har reservert seg mot digital kommunikasjon startet utsendingen av skattemeldingen på papir den 31. mars.

Kilde: Skatteetaten

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen skatt?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*