KoronavirusSelskapsrett

Gjennomføring av styremøter under korona

By 15. mars 2020 november 22nd, 2020 No Comments

Styret i AS skal som utgangspunkt treffe sine beslutninger i møte hvor styremedlemmene er fysisk til stede, jf. aksjeloven § 6-19 første ledd. Men det kan velges annen behandlingsmåte enn møte. Det er å anbefale i den situasjon som vi nå står overfor.

Styremøte kan avholdes uten fysisk tilstedeværelse

Spørsmålet om styret skal avholde møte eller behandle sakene på annen måte, må i første rekke avgjøres av styrets leder. Det avgjørende er om styrelederen finner en annen behandlingsmåte «betryggende».

Finner styrelederen at de saker som styret skal behandle, kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte, kan han eller hun beslutte at styremøte avholdes uten fysisk tilstedeværelse. Styrelederen kan bestemme at styresakene isteden skal avgjøres f.eks. etter sirkulasjon av styredokumenter eller etter telefonkonferanse.

Under dagens situasjon er en slik alternativ gjennomføring å anbefale.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979