Selskapsrett

Aksjelovens krav til aksjekapital

I et aksjeselskap må stifterne betale inn aksjekapital. Dette beløpet skal være minst 30 000 kroner. Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen. Aksjeinnskudd må bekreftes før selskapet kan bli registrert i…
Atle Melø
24. mars 2019